طراحی واجرای سقف شیبدار چگونه است ؟

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

یکی از عوامل مهم در ساختمان هست طراحی معماری و طراحی سازه ساختمان ها ی است که در مناطق بابارش زیاد قراردارند که تعداد قابل توجهی از ویلا ها در این دسته از ساختمانها قرار می گیرند حتی تاجایی که سقف شیروانی شیبدار برای ان ساخته شود باتوجه به کمبود بارش های منطقه ای همچنان شیبدار بودن سقف یک حس ویلا یی به معماری بنا می دهند با توجه به اینکه نقشه کشی وطراحی یک ساخت ویلا شیبدار نیازمند به دقت فراوان ودانش کامل می باشد

 

داشتن یک نمونه کار کامل ومناسب برای آشنایی با این امر بسیار الزامی می باشد فایل موجود توسط طراحان مجرب رشته نقشه کشی معماری طراحی شده است این فایل تمامی استاندار های طراحی معماری واصول شیروانی و سقف شیبدار را دارا بوده  اجرای سقف شیروانی یک ویلا به این صورت می باشد که ابتدا ستون گذاری و  بستن بالای ستونها بصورت فلزی یابتنی طبق نقشه واقدام به خرپا سازی باپرفیل فلزی به هر ابعادی می نماییم وبعدن از ساخت ونصب خرپا ها شروع به تیریزی روی تیرهای اصلی به فاصله دلخواه می نماییم وبعد از تکمیل زیر سازی جوشکاری کامل تیرها شروع به نصب تایلهای می کنیم ونصب تایلها نیز با پیچ های مخصوص انهارو می بندیم سقف شیروانی شیبدار به چی می گویند به سقفی که حداقل شیب آن ۲۰درجه تاحداکثر ۸۰ درجه باشد سقف شیبدار می گویند

Main Menu