روز: شهریور 29, 1399

پوشش آردواز ویلا

نحوه ساخت آردواز

ساخت آردواز یکی از مراحل، در تهیه سقف های شیب دار و شیروانی است. سقف های شیروانی همانند سقف های دیگر و قسمت های دیگر ساختمان برای ساخته شدن نیاز به مواد و مصالح دارند؛ با این تفاوت که مصالحی که برای تهیه این سقف ها استفاده میشود با نام…

بیشتر بخوانید »