پوشش آردواز ویلا

اجرای پوشش آردواز ویلا و قیمت متریال اردواز

آردواز ویلا یکی از موارد استفاده از انواع آردواز است. آردواز یکی از انواع مصالح است که در ساخت سقف های شیب دار و شیروانی مورد استفاده قرار میگیرد. ویلا ساختمانی است که از چهار طرف به بیرون نما دارد و برای ساختن آن از مصالح و طراحی مناسبی بنام پوشش آردواز ویلا، استفاده میشود. سقف خانه های ویلایی از نوع شیب دار و طرح دار است که برای ساختن آن از آردواز ویلا استفاده میشود.

اجرا و نصاب اردواز

پوشش آردواز ویلا همانند سایر پوشش های آردوازها، دارای استحکام بالایی است که از ورود آب و سایر رطوبات و آلودگی ها به داخل ساختمان جلوگیری میکند. همانطور که گفتیم ویلا ساختمانی است که از چهار طرف دارای نما میباشد لذا استفاده از آردواز ویلا تنها در ساختن سقف ویلاها محدود نمیشود؛ بلکه در استفاده از نماها و سایر طراحی هایی که مختص به ویلا است نیز از این آردواز با پوشش آردواز ویلای مناسب استفاده میشود.