اجرای سوله

ساخت انواع سوله‌های صنعتی و  شناخت انواع سوله‌ها

شناخت انواع سوله: در دنیای امروز که ساخت انواع سوله جایگزینی برای انواع ساختمان‌های بتنی و سنگین شده است. شناخت انواع سوله برای افرادی که در پی اقدام برای ساخت سوله‌ها برای کاربردهای مدنظرشان می‌باشند، امری ضروری به نظر می‌رسد.

در همین راستا آگاهی یافتن از اطلاعات پایه‌ای در رابطه با سوله‌های مختلف، می‌تواند برای این افراد راهگشا باشد. داشتن اطلاعاتی مانند کاربردسوله، جنس به کار رفته در آن‌ها، انواع سوله‌ها، داشتن قابلیت نصب انواع جرثقیل‌ها و … اطلاعات مفیدی در این زمینه هستند.

در یک تقسیم بندی کلی برای شناخت انواع سوله می‌توان گفت که سوله‌های در حال تولید در عصر حاضر به سه دسته‌ی تیر ورقی، یو بی ام (UBM) و خرپایی تقسیم بندی می‌شوند.در ادامه‌ی توضیحات در رابطه با شناخت انواع سوله ، سه نوع سوله نام برده را از لحاظ داشتن ویزگی هایی در جایگاه مقایسه قرار داده‌ایم.

مقالات مرتبط دیگر در زمینه سوله سازی را از قسمت زیر بخوانید

دکمه بازگشت به بالا